Categoriearchief: nieuws

Zorgkosten buiten Europa vanaf 2017 niet meer in basispakket

Zorgkosten die mensen in geval van tijdelijk verblijf buiten Europa maken behoren vanaf 1 januari 2017 niet meer tot het basispakket. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het wetsvoorstel volgt direct uit een afspraak in het regeerakkoord van het Kabinet Rutte I dat later is overgenomen door de duidige regering

Reisverzekering of aanvullende verzekering

Veel mensen die buiten Europa reizen hebben nu ook al een aanvullende dekking voor zorgkosten vanuit hun aanvullende verzekering of reisverzekering. Op dit moment worden deze kosten ook deels vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Hoe hoog die vergoeding is, hangt af van de polis. In elk geval is deze niet hoger dan de Nederlandse tarieven. Aan deze vergoeding vanuit dit basispakket komt met dit wetsvoorstel een einde. Volgens het Kabinet hieven zorgkosten die buiten Europa gemaakt worden niet collectief te worden betaald. Mensen die buiten Europa reizen zijn daarvoor aangewezen op een aanvullende verzekering of een reisverzekering.

Uitzondering:

de beperking van de werelddekking geldt niet voor mensen die voor hun werkgever of uit hoofde van beroepsuitoefening in het buitenland verblijven en hun zvw-verzekerde gezinsleden. Er is ook een uitzondering wanneer iemand zorg nodig heeft die wel in het pakket zit, maar die alleen buiten Europa verkrijgbaar is.

Dit is een wetsvoorstel, welke nog door de 2e en 1e kamer goedgekeurd moet worden. U bent echter alvast gewaarschuwd.

Paul

Verbod op asbestdaken vanaf 2024

De Rijksoverheid voert vanaf 2024 een verbod op asbestdaken. Particulieren, bedrijven enĀ (overheids-)instellingen mogen geen asbestdaken meer bezitten. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen.

Het is wachten op de eerste expert die bij opruimingskosten na een brand of storm en dieĀ gedekt wordt door een verzekeringspolis, in het kader van het indemniteitsprincipe, tot de conclusie komt dat wat betreft dergelijke (verwijderings)kosten deze toch al voor rekening en risico van de opstaleigenaar zouden gaan komen. En naarmate 2024 dichterbij komt gaat dit dwingender spelen. M.a.w. grote kans dat verzekeraars dit niet gaan vergoeden !

Paul