Auteursarchief: admin

Verbod op asbestdaken vanaf 2024

De Rijksoverheid voert vanaf 2024 een verbod op asbestdaken. Particulieren, bedrijven enĀ (overheids-)instellingen mogen geen asbestdaken meer bezitten. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen.

Het is wachten op de eerste expert die bij opruimingskosten na een brand of storm en dieĀ gedekt wordt door een verzekeringspolis, in het kader van het indemniteitsprincipe, tot de conclusie komt dat wat betreft dergelijke (verwijderings)kosten deze toch al voor rekening en risico van de opstaleigenaar zouden gaan komen. En naarmate 2024 dichterbij komt gaat dit dwingender spelen. M.a.w. grote kans dat verzekeraars dit niet gaan vergoeden !

Paul